Januar/februar 2019

Januar/februar 2019

Raste in razvija pa se tudi vloga vseh, ki delujejo kot podpora menedžmentu. Vsi smo opazili, da so se naša delovna okolja in delovni procesi v zadnjih desetletjih močno spremenili.

Revija Adma, Miscellanious, sl Number of pages: 72 Going Live:

Highlited stories for Januar/februar 2019

Table of contents

Bookmarks

Pagination for Januar/februar 2019

Shortcuts

Highlited stories
Links to other pages